leeskringen

Er zijn 3 leeskringen

Leeskring 1
Contactpersoon:     
Annie Vehof        tel: 351778 
e-mail: annievehof@gmail.com

Leeskring 2
Contactpersonen: 
Wil Alberts, tel: 0547 351548  
alberts120@kpnmail.nl
Henny Horstman, tel: 0547 352401 
horstmanhenny@gmail.com

Leeskring 3
Contactpersoon:
Emilia Wennemers    tel: 750361  
emiliawennemers@gmail.com

Data waarop de leesavonden worden gehouden zijn te vinden onder het kopje: "agenda/ activiteiten"  op de homepage.