algemene informatie

Lid worden,
Je kunt de eerste twee bijeenkomsten bijwonen om de sfeer binnen de vereniging te proeven. 
Als je lid wilt worden kan je je aanmelden bij de secretaris o.boelema@kpnplanet.nl

Klik op; /word lid/ (hiernaast rechtsboven) voor meer informatie over lidmaatschap, contributie, voorwaarden en opzegging.

De contributie voor het verenigingsjaar 2023 bedraagt 56,50 euro.

Je kunt deelnemen aan de activiteiten die door de afdeling, provinciaal en landelijk worden ondernomen en aangeboden en je ontvangt vier keer per jaar het magazine Vrouwen van Nu. Je ontvangt een ledenpas en kunt profiteren van de voordelen die de pas biedt.

 

Het lidmaatschap van Vrouwen van Nu kan alleen schriftelijk of per e-mail worden opgezegd voor 1 november van het lopende jaar bij de secretaris. Doe dit liefst zo vroeg mogelijk, zodat de afdeling de afmelding ook tijdig en vóór 1 november kan verwerken. Let op: Opzeggingen die op of na 1 november worden ontvangen, gaan pas een kalenderjaar later in. Je bent in dat geval de volledige contributie voor dat jaar verschuldigd; je ontvangt het gehele jaar het ledenblad en de ledenpas; en kunt nog het hele jaar profiteren van alle acties en voordelen die lidmaatschap biedt.

Als je gaat verhuizen, wil je dit dan doorgeven aan de secretaris, Jantje Boelema tel.0599 212525 e-mail, o.boelema@kpnplanet.nl

Deelname aan activiteiten is voor eigen risico.
Bij excursies met een auto wordt er € 0,25 per kilometer per auto gerekend.

Opgave voor een excursie of cursus is bindend.
Indien je zelf vervanging hebt geregeld voor een excursie of cursus, wilt je dan de naam van je vervangster doorgeven aan hen die dit organiseren of aan de secretaris van de afdeling?