Welkom

Het programma 2022-2023 is onder voorbehoud vanwege de op dat moment geldende coronamaatregelen.

Onze ledenbijeenkomsten zijn gewoonlijk elke 3e woensdagmiddag van de maand in het Tonnenmagazijn en beginnen om 14.00 uur.                      

adres: Haven N.Z. 38,   4318 AC Brouwershaven.

In juni hebben we een middaguitstapje en in de maanden juli en augustus is het vakantietijd.

Ons verenigingsjaar loopt van september t/m juni.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Onze afdeling is opgericht in januari 1953. We zijn een actieve groep van circa 32 leden.            

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Het lidmaatschap geldt van 1 januari t/m 31 december. Schriftelijke opzegging bij de secretaris graag vóór 15 october; dit in verband met tijdige afmelding aan het landelijk bureau. U blijft dan wel lid tot het eind van het jaar. De contributie voor 2023 bedraagt € 56,50.

De contributie graag te voldoen na ontvangst van de nota die is toegevoegd bij het december-ledenblad.

Wie in de loop van het jaar lid wordt, betaalt alleen voor de resterende maanden.