Welkom

Onze ledenavond is gewoonlijk elke 3e woensdagavond van de maand in het Tonnenmagazijn en begint om 20.00 uur.                      

adres: Haven N.Z. 38,   4318 AC Brouwershaven.

In juni hebben we een middaguitstapje en in de maanden juli en augustus is het vakantietijd.

Ons verenigingsjaar loopt van september t/m juni.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Onze afdeling is opgericht in januari 1953. We zijn een actieve groep van circa 45 leden.            

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Het lidmaatschap geldt van 1 januari t/m 31 december. Schriftelijke opzegging bij de secretaris graag vóór 15 october; dit in verband met tijdige afmelding aan het landelijk bureau. U blijft dan wel lid tot het eind van het jaar. De contributie voor 2019 bedraagt € 52,50.

De contributie graag te voldoen na ontvangst van nota, toegevoegd bij het december-ledenblad, met de vermelding: uw lidnummer en 2019.

Wie in de loop van het jaar lid wordt, betaalt alleen voor de resterende maanden.