Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

voorzitter Greta Westenbrink

secretaris Jannie Muggen

penningmeester Niesje Tissingh

pr en jaarprogramma Cilia Tromp

notulist Joke Alberts