Bestuur

voorzitter: Jantina Speelman

jantinaspeelman@Hotmail.com

Secretaris: Hettie de Weme           

deweme70@gmail.com

Penningmeester: Arendje de Jonge     

haedejonge@home.nl

Notuliste: Jennie Slomp          

jennieslomp@gmail.com

Bestuurslid: Aafke Meursing

aafkeenjan@planet.nl