Bestuur

voorzitter: Jantina Speelman

jantinaspeelman@Hotmail.com

Secretaris: Hettie de Weme           

deweme70@gmail.com

Penningmeester: Arendje de Jonge     

haedejonge@home.nl

Notuliste: Aafke Meursing          

aafkeenjan@planet.nl

Bestuurslid: Janny Scholtens

janny2scholtens@gmail.com