Welkom

         Talenten

         In ieder mens zitten veel warme kleuren

         talenten, krachten, positiviteit

         het is maar wie dat alles even opmerkt

         en je met inzicht aarzelend begeleidt.

         Om ’t allerbeste een sterke kans te geven

         aan dieper denken, handelen en zijn,

         en door de jaren heen iets toe te voegen

         aan wat onaangeraakt was, in het klein ….

 

         In ieder mens liggen veel vakjes open

         die wachten op ontdekking en groei

         het is maar wie dat aarzelend even aanraakt

         en omzet in een lieve, nieuwe bloei.

         Om ’t allerbeste uit jezelf te halen

         is er een ding dat alles overwint,

         geloven in jezelf en …. in de ander

         waardoor je elke dag opnieuw begint.

                                    

Voor informatie over onze afdeling van de Vrouwen van nu afd. Almen kunt u contact opnemen met onze secretaris email: vrouwenvannualmen@gmail.com

 

Bestaansrecht

Het bestaansrecht van Vrouwen van Nu zit in de (nog steeds bestaande) noodzaak om in georganiseerd verband de stem van vrouwen te laten horen, in de directe leefomgeving, op landelijk niveau en mondiaal. Ons doel is bereikt als ieders talent wordt benut in de samenleving en als diversiteit als een meerwaarde wordt gezien. Om hier te komen zetten we in op het versterken van de kracht van individuele vrouwen enerzijds en het versterken van het vrouwelijk geluid in de samenleving, bij politieke en maatschappelijke organisaties anderzijds. Elkaar ontmoeten blijft daarnaast een kernfunctie van de vereniging.

Missie

Het is onze missie om met de kracht van vrouwen de leefomgeving te versterken.

Vrouwen van Nu is een vereniging van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden, die

  1. elkaar willen ontmoeten
  2. hun creativiteit willen ontplooien
  3. aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken
  4. met krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen

Met 42.500 leden en 525 afdelingen is Vrouwen van Nu de grootste vereniging van vrouwen in Nederland.

www.vrouwenvannu.nl

Vrouwen van Nu Beurs – 11 oktober 2018