Vrouw van Nu

Op 12 oktober is Adrie Vermerris Vrouw van Nu 2021 geworden tijdens de jubileumdag in Apeldoorn.

Adrie was helaas een paar dagen tevoren gevallen en heeft een breuk in haar hand.

Maar alle festiviteiten zijn voor haar toch gewoon doorgegaan.

Van de afdeling Terneuzen kreeg ze een mooi bloemstuk.

De speld t.g.v.het jubileum.

De oorkonde ontbrak ook niet.