bestuur

het bestuur van afdeling Waddinxveen bestaat uit:

voorzitter                                  Corry de Jong
secretaris                                 Ria Spelt
notulist en ledenadministratie Gerda Bekkers
penningmeester                      Ricky van Weezel
algmeen bestuurslid                Linda Scholten

vrouwenvannu.waddinxveen@gmail.com