Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen

Voorzitter:                   Mia Stegeman-Marissink

Secretaris:                  Thea Stegeman-Brands

2e Secretaris:             Dorothee Gorter

Penningmeeester :      Algonda Straatman-Brinkman

Algemeen lid:              Anneke Brom-Dokter

Algemeen lid:               Lies Dollenkamp