EXCURSIE

.

                

 Mieke van der Harst en Janneke Kuipers                                                             

 De vergoeding bij excursies is vastgesteld op €. 0,25 per   km. Ongeacht het aantal inzittenden.