Interessegroepen

Fietsclub: informatie Janny Zuidema tel. 432221 of jannymulder@outlook.com. Start 13.30 uur vanaf It Lemieren. Gefietst wordt er elke 1e en 3e dinsdagmiddag van de maand.

Boekenclub: informatie Janny Zuidema tel. 432221 of jannymulder1@outlook.com. Boekbespreking door eigen leden, 4 keer per seizoen op maandagavond.

Wandelgroep: informatie Ietje Menger tel. 431727. Iedere maandagmiddag, vertrek 13.30 uur vanaf bruggetje in Woelwijk.

Film kijken: vanaf oktober elke laatste maandagavond v.d. maand naar Slieker te Leeuwarden. Informatie: Baukje Gielstra, tel.no. 0511-432452 of baukjegielstra@live.nl

Breiclub. Vanaf 19 september dinsdagmiddag om de 14 dagen om 14.00 uur. Locatie: It Lemieren, info: Toos Scholten tel. 432373 of toosscholten@gmail.com        Start 26 september 2023.

Tuinclub: info en opgave bij Ymie Hooisma 0511-431830 en Willy v.d. Meiden 06-13973084  of w.h.j.van.der.meiden@live.com

Koor: het koor repeteert vanaf september t/m december o.l.v. Gebbien Braam. Info: Greetje Castelein, 058-8449315 of Gre.castelein@outlook.com

 

 

 

Extra informatie