Interessegroepen

Fietsclub: informatie Janny Zuidema tel. Start 13.30 uur vanaf het dorpshuis.

Boekenclub: informatie Janny Zuidema tel. 432221. Boekbespreking door eigen leden, 4 keer per seizoen op maandagavond.

Wandelgroep: informatie Ietje Menger tel. 431727. Iedere maandagmiddag, vertrek 13.30 uur vanaf bruggetje in Woelwijk.

Film kijken: vanaf september t/m april kan men elke laatste maandagavond v.d. maand naar het Filmhuis te Leeuwarden. Informatie: Baukje Gielstra, tel.no. 0511-432452.

Breicafé "Insteek". Vanaf 27 september dinsdagmiddag om de 14 dagen om 14.00 uur. Locatie: Boekehoeke, info: Toos Scholten tel. 432373. 

Tuinclub: info en opgave bij Ymie Hooisma 0511-431830 of Willy v.d. Meiden 06-13973084.

 

 

 

Extra informatie