INTERESSEGROEPEN

Hierbij vermelden wij onze vaste groepen. Doordat alle nieuwe gegevens zoals contributie, inleggeld en tijdstip nog niet volledig bekend zijn, kunnen zich met ingang van het nieuwe seizoen wijzigingen voordoen. Inlichtingen vanaf september bij de contactpersonen van de desbetreffende groep.

BEWEGEN OP MUZIEK

Cursusleidster    : Frouk Drent.
Start                  : Do. 1 september 2022
Tijd                    : 9.00 - 10.00 uur
Plaats                : In de Rodenburghal te Leek
Kosten               : € 45,00 per 15 lessen
Inlichtingen        : Conny Mers                      tel. 549787

KUNSTGROEP

Er zijn twee groepen van ieder 15 vrouwen. Ze gaan afzonderlijk van elkaar o.a. naar exposities, musea, galerijen enz. Bij toerbeurt komen de leden bij elkaar voor evaluatie en wensen voor een bezoek.

Het inleggeld per seizoen is € 10,-.

Inlichtingen groep 1: Fokje Oosterveld,  tel. 517008.
Inlichtingen groep 2: Lineke van Baarsen, tel. 519712.

QUILTEN

Per seizoen komen de deelneemsters meerdere malen bij elkaar om patronen te bespreken en deze dan thuis verder uit te werken. Ook brengen ze af en toe een bezoek aan een quilt tentoonstelling.

Inlichtingen       : Simmy Cazemier      tel. 050-5017296

HANDWERKGROEP

Om de veertien dagen komt er één groep op een
ochtend of middag bij elkaar.

Inlichtingen        : Rika Nienhuis                  tel. 513080                 
                                                            VOLKSDANSGROEP

Kosten                : € 10,00 per keer (incl. sparen
                             uitstapje)
Cursusleidster    : Mevr. Regina Hoogland

Plaats                 : De Postwagen te Tolbert
Start                   : Do. 1 september 2022
Tijd                     : 19.45 - 21.30 uur
Inlichtingen        : Nettie Bergsma                 tel. 512498

 

LEESGROEP

Per seizoen worden 4 boeken gelezen en o.l.v. Karin Lanenga uit Leek gezamenlijk besproken.

Tijd                    : 19.30 uur
Wanneer           : Dinsdagavond
Plaats                : CazemierBoerderij te Tolbert
Kosten              : € 30.- (eerste inleg)

Na afloop volgt de definitieve afrekening.

Data worden nader bekend gemaakt.

Inlichtingen       : Els van Loenen                  tel. 515888
                         : Nel Cazemier                     tel. 517302

BOEKEN VOOR DE LEESKRING VOOR HET SEIZOEN 2022-2023:

Onder buren van Juliv Zeh
Aleksandra van Lisa Weeda
De Kapperszoon van Gerbrand Bakker
Het eiland van de verdwenen bomen van Elif Shafak

Vrouwen die een hobby of interesse delen, organiseren zich binnen onze afdeling in interessegroepen. Het aanbod verschilt per afdeling en is afhankelijk van de interesses van de leden.

Voor meer informatie kunt u mailen naar vrouwenvannu.tolbert@gmail.com of telefonisch naar 0594-512920.