ALGEMENE INFORMATIE

De inlogcodes voor de websites van Roden en de landelijke website kunnen leden opvragen bij Jenny Verhoeven of via roden.vrouwenvannu@gmail.com Nieuwe leden krijgen deze bij inschrijving.


U kunt lid worden van onze afdeling.

  • Bedrag lidmaatschap wordt per jaar bepaald, in 2024 zal het € 65,00 bedragen.
  • Een kalenderjaar loopt van 1 januari t/m 31 december

Aanmelding lidmaatschap:

U kunt zich aanmelden bij Jenny Verhoeven of per mail:
roden.vrouwenvannu@gmail.com

Gaat u verhuizen:

  • binnen Roden, dan graag een e-mail met adreswijziging naar roden.vrouwenvannu@gmail.com
  • naar een andere gemeente en wilt u daar ook lid worden van de "Vrouwen van Nu" dan zorgt de afd. Roden voor een overschrijving

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen, dan moet u dit doen vóór 15 september 2024. De opzeg­ging gaat dan in per 1 januari van het volgend jaar. U kunt uw lidmaatschap op te zeggen via mail:  roden.vrouwenvannu@gmail.com

De contributie 2024 is door de ledenraad vastgesteld op € 65. Een forse verhoging zult u denken. Dat klopt. Dit heeft alles te maken met de hoge inflatiecijfers van de afgelopen jaren. In de afgelopen 10 jaar is de contributie telkens verhoogd met 1 euro. Dat werd inflatiecorrectie genoemd, maar in werkelijkheid was het in de meeste van die jaren minder dan de werkelijke inflatie.

BETALEN CONTRIBUTIE

Wanneer u een machtiging heeft afgegeven, wordt de contributie automatisch van uw rekening afgeschreven. U krijgt hierover vooraf bericht.Wanneer u dit niet hebt gedaan, krijgt u in december bij het magazine (ledenblad) een factuur. Daarop staan alle betaalgegevens:- het bankrekeningnummer van het Landelijke Bureau- het factuurnummer dat u moet vermelden bij de betaling.
 Betaal de contributie dus NIET meer aan de penningmeester van onze afdeling.
 

Vrouwen van Nu

In de gemeente Noordenveld zijn drie afdelingen, nl. Norg, Peize en Roden.

De afdeling Roden is opgericht op 10 februari 1931 en heeft momenteel (januari 2023) ca 180 leden. Hiervan zijn 25 leden contactvrouw. Zij zijn het directe aanspreekpunt voor leden in hun wijk. Tevens bren­gen zij elke maand de Nieuwsbrief bij u thuis.
 

Deelname aan activiteiten die door de afdeling, commissies, interessegroepen of anderszins in het kader van "Vrouwen van Nu" worden georganiseerd, geldt altijd: deelname op eigen risico!