BESTUUR:

 

Vrouwen van Nu Moordrechtvrouwenvannumoordrecht@gmail.com

Coordinator

Gerdien Tober
0182-372446

06-44774446

 

 

Secretaris

email: vrouwenvannumoordrecht@gmail.com

Renny Boon
0182-374480

06-10871090

 

Penningmeester

Bankrekeningnr.:NL40RABO0343063697 t.n.v. penningmeester NBvP, Vrouwen van Nu, Moordrecht

Gerda Verhoef
0182-373459

 

Redactie

Tiny Buitelaar 0182-374717

06-51926202

Webmaster

Miranda Prosperi 06-24842267