Bestuur

                                                                  

  Samenstelling bestuur

 

Voorzitter:

Janny Hulshoff-Oost

Tel: 0594-641819

 

Vice Voorzitter/1e Secretaris:

Alie de Boer-Hoven

Tel: 0594-549128

 

2e Secretaris:

Femke Dijkstra-Dijk

Tel: 0594-549270

 

Notuliste:

Ali-Koopman-de Vries

Tel: 0594-641251

 

Penningmeester:

Maria van der Veen-Brandsema

Tel: 0594-549777

 

Emailadres:

vrouwenvannumarum@gmail.com