WELKOM

Welkom op de site van de afdeling Lelystad van de "Vrouwen van NU".

Op deze website vindt u een overzicht van de activiteiten van de NBvP "Vrouwen van Nu" afdeling Lelystad.
We kunnen met trots zeggen dat deze vereniging een gezonde vereniging is met ca. 160 leden.
Wij zijn deel van een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden, die:

  • elkaar willen ontmoeten;
  • hun creativiteit willen ontplooien;
  • aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken;
  • en met krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

Uit het programma van onze afdeling doet dit  blijken. zie daarvoor verder op onze website.

Bent u nieuwsgierig geworden, dan kunt u vrijblijvend eens te gast komen.

En wilt u lid worden, dan kunt u zich aanmelden bij Anneke Stratman, e-mail: astratman@upcmail.nl of tel. 0320-252765.

De contributie voor seizoen 2017-2018 bedraagt € 51.50 euro.

Onze afdelingsavonden vinden plaats in :

Plein 201, De Hanzeborg , Koningsbergenstraat 201-P, 8232 DC Lelystad.

Aanvang :

avond: 19.30 uur, de koffie staat klaar om 19.15uur

ochtend: 9.30 uur, de koffie staat klaar om 9.15 uur