Bestuur

Bestuur bestaat uit zes leden, die gekozen worden door de leden voor een periode van drie jaar, en dan één keer herkiesbaar zijn.

We zijn via email bereikbaar: vrouwenvannuhallegld@gmail.com