Bestuur

Voorzitter/Secretaris:

Marijke Beerepoot, tel.nr.  0347 352375

mail adres: marijke.beerepoot@hetnet.nl

Penningmeester:

Lineke Klees, 0347 351499

2e Secretaris:

Thera den Oudsten, tel.  0347 371516

mail adres: theradenoudsten@live.nl

Waarnemend voorzitter/Algemeen bestuurslid:

Rika Harskamp, tel. 0347 351847

Algemeen bestuurslid:

Marga Hekman,tel. 0347 352043

Web-master:

Mieke van Dijen, 0347 352328, miekevandijen@hetnet.nl