Programma 2023

Vrijdagmiddag  13 januari : Wiebe Biesma, op de motor door Laos.

Wiebe is een ontdekker op de motor en heeft inmiddels ruim dertig reizen naar dit gebied op zijn naam staan. Door met de motor op pad te gaan komt hij op plaatsen waar de gemiddelde toerist niet komt. Ook slaapt hij graag bij locals thuis en leeft het leven met hen mee. In Laos heeft hij een culturele reis gemaakt met boeiende ontmoetingen.

Aanvang : 14.00 uur

Maandagmiddag 20  februari : Jaarvergadering          en een film van Auke de Witte

Onze jaarvergadering met daarin de huldiging van een jubilaris, de jaarverslagen van 2022 en na de pauze een film over mensen die in de schulden komen en dit via internetoplichting proberen op te lossen.

Aanvang : 14.00 uur

Dinsdagavond 14 maart : Wonderen van de natuur in Friesland

Als gids bij het Fryske Gea en als enthousiast natuurfotograaf heeft Marten Zijlstra heel veel verhalen te vertellen. Daarnaast is hij erg geïnteresseerd in metamorfosen en laat hij ons zien in welke vormen de natuur ons omringt.

Aanvang : 19.45 uur

Donderdagochtend 30 maart: Thema- ochtend

 

WMO - wat kunnen wij voor u betekenen?

Albert Tilma, medewerker van het gebiedsteam van de gemeente Waadhoeke komt ons vertellen over

wat er mogelijk of onmogelijk is als je huishoudelijke hulp of een hulpmiddel nodig hebt. Er zijn veel misverstanden over wat wel/niet kan.

Grijp nu de kans om antwoord op je vragen te krijgen.

Aanvang : 10.00 uur

Dinsdagavond 18  april : AMREF Flying Doctors

De gastspreker van de avond is de heer Ger Brakel uit Odoorn die komt vertellen over zijn werk bij de Masaï in Kenia.

Daar gaf hij, als fysisch geograaf, leiding aan een project om een betrouwbare waterleiding aan te leggen voor de Masai die in de droge streken van Kenia wonen.  Tot 2003 heeft hij dat gedaan als werknemer van WMD, daarna als vrijwilliger voor AMREF Flying Doctors.

Met een prachtige reportage leert hij ons meer over de Masaï en hun geschiedenis.

Aanvang : 19.45 uur

Maandagavond 25  september :  Smartlappenkoor Leedvermaak

Na de zomervakantie hebben we weer zin om te beginnen met de Vrouwen van Nu! Dat doen we tijdens een gezellige avond met muziek van het Smartlappenkoor ‘ Leedvermaak ‘.

Aanvang : 19.45 uur

Woensdag 11 oktober : Contactvrouwenmiddag in Zweins

 

Bijeenkomst van het bestuur met de contactvrouwen om de onderwerpen te bespreken die de leden tijdens de koffieochtend hebben voorgesteld.

Wij hopen dat u weer veel ideeën zult aandragen waarmee we voor 2024 een interessant programma kunnen maken.

Vrijdagavond  20 oktober : Bearn Bilker over Emma

Bearn Bilker is kenner van het koninklijk huis en vertelt er graag over.

Wij hebben hem daarom opnieuw uitgenodigd voor een lezing, met ditmaal koningin Emma in de hoofdrol. De jonge Emma trouwde de veel oudere Koning Willem III die een nakomeling nodig had om de troonopvolging van de Oranjes te kunnen continueren. Ook de populariteit van de Oranjes moest worden opgekrikt. Hoe heeft Koningin-regentes Emma dat aangepakt?

Aanvang : 19.45 uur

Woensdagmiddag 15 november : Wetterskip Fryslân

In deze tijd van klimaatverandering is de rol van het Wetterskip belangrijk: de dilemma’s en uitdagingen in het waterbeheer worden groter, ingewikkelder en steeds meer merkbaar.

Wij hebben één van de communicatieadviseurs  uitgenodigd om de toekomstvisie van het Wetterskip Fryslân aan ons uit te leggen.

Aanvang : 14.00 uur

13 december : Kerstavond met saxofoongroep van Carl Veen

 

We vieren dit jaar onze kerstbijeenkomst onder meer met sfeervolle live kerstmuziek van de Saxofoongroep Carl Veen. Tijdens het optreden is er een moment waarbij wij met elkaar bekende kerstliederen kunnen meezingen.

Meer informatie over de invulling van deze avond volgt t.z.t. in de nieuwsbrief.

 

Voor meer informatie:

vrouwenvannu.franekeradeel@gmail.com

Alle bijeenkomsten worden gehouden in De Stiselpot,

Chr. van Saarloosstraat 5, Franeker