Bestuur

Voorzitter:  Petra van Dijk   

Vice Voorzitter: Grietje Middelveld

Secretaris: Femmie Bakker

Penningmeester:  Jannie Brand

Notulist: Fien Oostingh