Deelname

Ook in 2022 hebben we deelgenomen aan Rabo-clubsupport, voorheen de Raboclubkas. 

Half oktober is bekend gemaakt welk bedrag we van de RABO Clubsupport mogen ontvangen.

We zijn Rabo heel erkentelijk dat we weer mee mochten doen en willen iedereen die op onze verenging heeft gestemd hartelijk bedanken.