Bestuur

Voorzitter: 

Willy Brouwer   0599 657564

Vice voorzitter:

Betsy ter Keurs    0599 212644

Penningmeester:

Geesje Middeljans  06 22950093

Secretaris:

Tineke de Wal   06 18524312

Notulist:

Rika Grooten  0599 212979

mailadres:

vrouwenvannubuinerveen@gmail.com