Bestuur

 

Invulling bestuurstaken:

Jacqueline Visser - (interim-)Voorzitter, penningmeester,                       ledenadministratie en afgevaardigde ring 5

Hetty Wijgman - Secretaris, 
                     agrarisch contactlid en website

Henny Jansen - Algemeen bestuurslid,
                     notulist, PR en coördinator koffieschenken
                     en vervoer ledenavonden

Emmy Sieben - Algemeen bestuurslid,
                     lief en leed

Kijk voor Nieuwsbrieven van het bestuur aan de leden bij 'voor leden'. Gebruik de inlogcode. Wanneer u de code kwijt ben, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

 

Opgave voor activiteiten kan:

- op de ledenavonden
- per mail (vrouwenvannubrummen@gmail.com)
- via telefoon (06-2303 5324)