bestuur

voorzitter Gerda ter Braak-Werning

borne.voorzittervvnov@gmail.com

 

secretaris Els van den Berg

borne.secretarisvvnov@gmail.com

 

1ste penningmeester Alie Huisman-Hartman

2de penningmeester Marianne Rikhof-van Rijn

 

info: borneenomstreken@gmail.com