Beter Bewegen

Beter bewegen is een groep dames, die onder begeleiding sporten in de gymzaal van
de Dorpsschool,
Meesterspad 1.
Zij sporten op woensdagmiddag van 14:00 tot 15:00 uur.
Wilt u meedoen, meldt u zich aan bij

Mw. S. Stegeman 
T: 0570 541571 
E: a-stegeman@live.nl