Leeskringen

De leden van de Leeskring lezen per seizoen vijf à zes boeken, die via de Bieb worden aangereikt. De titels van de boeken hebben de leden zelf gekozen. Er wordt één boek per zes à acht weken besproken. Ook is er ruimte om zelf een nieuw uitgekomen boek te kiezen.

De leeskringleidster is:

R. Struik – Meeldijk, telefoon 0223-531212.

Nieuwe Leeskring

Binnen onze afdeling is er één leeskring actief, deze is vol. Maar u kunt zich nog aanmelden voor de nieuwe Leeskring. Om te kunnen starten zijn zes personen nodig, er hebben zich inmiddels vier personen aangemeld. Meldt u aan, dan kan de 2e Kring van start.

Meer weten over Vrouwen van Nu Anna Paulowna? secretariaatap@hotmail.com