Wanneer
25 mei 2024 - 14:38

Tuinclub

groen/agrarisch

Van mei tot en met september bezoekt de tuinclub iedere eerste dinsdag van de maand een tuin.

Wil je een keer mee met de tuinclub om te kijken of je het leuk vindt neem dan contact op.

 

Programma 2024 Tuinclub Vrouwen van Nu afd. Vries

Dinsdag 7 mei vervoer: auto
Wubsbos (Jannie Bos)
St. Vitusholt 86, 9673 AK Winschoten
www.wubsbos.nl

Dinsdag 4 juni vervoer: fiets
J. Wieringa
Zevenhuizerweg 18, 9761 AE Eelde
Dinsdag 2 juli vervoer: fiets
Marie-José Tepe
De Drift 3A, 9407 GA Eelde

Dinsdag 6 augustus vervoer: fiets/auto
Aan de Vaart, fam. Nusse
Aan de Vaart 20, 9314 TH Foxwolde

Dinsdag 3 september vervoer: auto
Vista Verde /Wim Noordhoek
Hijkerweg 6A, 9411 LT Beilen
www.vista-verde.nl

Mededelingen:
Vertrekpunt: de Brink in Vries. Vertrektijd: 13.00 uur, tenzij anders vermeld.

Graag van tevoren opgeven bij Aly de Groot of bij Janny Zuiderveen.
De contributie is € 25,- te voldoen bij het eerste bezoek.
De autokosten worden betaald uit de contributiepot.

Contactpersoon:
Aly de Groot,  aly.degroot@outlook.com