Wanneer
24 april 2024 - 13:00

Provinciale Jaarvergadering 2024 in De Voorhof te Westerbork

informatief, ontmoeting, reizen/excursie

 Provinciale jaarvergadering 24 april 2024 Beste vrouwen, Hierbij nodigen wij de leden van de afdelingen van Vrouwen van Nu Drenthe en de landelijke leden die in Drenthe wonen uit voor de: Provinciale jaarvergadering op woensdag 24 april a.s. Locatie: De Voorhof, Hoogeveenseweg 4, 9431 AZ WESTERBORK tel. 0593-331971 Zaal open: 13.00 uur, aanvang: 13.30 uur Opgave vóór 15 april bij Jannie Heida, telnr. 0593 522971 of secr.vrouwenvannu.beilen@gmail.com  Agenda - Provinciale vergadering op 24 april 2024 1.   Opening door de voorzitter 2.   Notulen 3.   Mededelingen 4.   Mededelingen Landelijk Bestuur 5.   Financieel verslag 2023 6.   Verslag kascommissie 7.   Begroting 2024 8.   Benoeming reserve kascommissielid 9.   Benoeming ledenraadslid en plaatsvervangend ledenraadslid 10.        Afscheid commissie en voorstellen nieuwe commissieleden 11.        Afscheid José Houben en Ineke Westerveen 12.        Rondvraag 13.        Sluiting vergadering Verrassing!