Wanneer
14 juni 2024 - 20:00

Naar de film: Wicked Little Letters

film/theater, kunst/cultuur, ontmoeting

Vrijdag 14 juni 2024    WICKED LITTLE LETTERS Film in filmhuis Dieren  
Het Britse badplaatsje Littlehampton wordt opgeschrikt door mysterieuze, obscene handgeschreven brieven die in steeds grotere getale en bij steeds meer dorpsbewoners op de mat vallen. De verdenkingen gaan gelijk richting de vrijgevochten en enigszins grofgebekte Rose, die hierdoor de voogdij over haar dochtertje dreigt kwijt te raken.   Dan slaat een aantal vrouwen uit het dorp de handen ineen om de waarheid boven tafel te krijgen. Wicked Little Letters is een even hilarisch als eerlijk verslag over vrouwen die veroordeeld worden vanwege afwijkend gedrag, maar blijven vechten voor gerechtigheid in het rechtssysteem dat hen volledig uitsluit.  
Aanvang 20.00 uur. Vertrek vanaf de bibliotheek Brummen 19.15 uur.
Prijs € 8,00 inclusief drankje vooraf.
Bank no. NL 90 RABO 0311 0552 22 t.n.v. Vrouwen van  Nu Brummen o.v.v “Film op 14 juni”  
Opgeven vóór 5 juni a.s. bij Coby Sinnema tel 0575-549779