Wanneer
22 januari 2025 - 19:30
Waar
Dwingelerweg 2, 7964 KK Ansen

Jaarvergadering.

informatief, lezing, ontmoeting

Verslagen van penningmeester, notulist, contactvrouwen en commissies. 

Bestuursverkiezing: Niesje Tissingh en Joke Alberts zijn aftredend en niet herkiesbaar. 

Een van onze leden vertelt over de adoptie van haar kinderen.