Wanneer
28 mei 2024 - 07:50

Jaarvergadering 2024

Tijdens de jaarvergadering heeft de kascommissie medegedeeld dat de financien over 2023 zijn goedgekeurd.

De samenstelling van het bestuur is als volgt gewijzigd.

Penningmeester is aftredend en niet herkiesbaar

Secretaris is aftredend en herkiesbaar.

Vacature is ontstaan voor penningmeester