Kunstgeschiedenis

Datum: 
zaterdag 16 maart 2019 10:00
Locatie: 
De Lindehof, Hoogwoud
Beschrijving: 

Pieter Bruegel de Oude (ca. 1525-1569):
is één van de belangrijkste vernieuwers in de 16de eeuwse noordelijke schilderkunst geweest. Naast religieuze voorstellingen, die hij echter zeer anders weergaf dan dat de traditie wilde, is hij vooral bekend geworden om zijn verbeelding van aspecten van het dagelijkse leven, die gezien de vele kopieën, gretig aftrek vonden. Zo vindt de ‘Volkstelling te Bethlehem’ bij Bruegel plaats in een besneeuwd Vlaams landschap en maakte hij een serie van zes schilderijen, nu in Wenen, die de seizoenen van het jaar verbeelden. Beroemd is ook zijn verbeelding van de ‘Nederlandse spreekwoorden’, waarvan vele nog als bekend geacht kunnen worden en voor een glimlach zullen zorgen. Op dit moment zijn er nog iets meer dan 40 authentieke schilderijen van hem bekend, die in talloze kopieën nagevolgd zijn. Dit jaar is het 450 jaar geleden dat hij in Brussel overleed. Dit wordt in 2019 verschillende manifestaties en tentoonstellingen gememoreerd, nadat het prestigieuze Kunsthistorisches Museum in Wenen eind 2018 met de grootste overzichtstentoonstelling van Bruegel het Bruegeljaar opende. Eind van 2019 zal in het dan net heropende Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen een tentoonstelling over Bruegel en zijn tijdgenoten geopend worden. In de lezing zal zijn oeuvre doorgelicht worden, een oeuvre dat meer is dan alleen maar etende en dansende boeren.