Welkom
Vrouwen van Nu
Maak kennis met VvN Ridderkerk
Bestuursleden
Samenstelling bestuur
Leesgroep
Samen een boek bespreken.
Creatief
schilderen, kunstgeschiedenis, workshops
Bridgeclub
Bridgen op maandagmiddag
Maxima College
Eens in de maand samen eten.
diner v.d. Valk
75 jaar jubileum