Welkom
Welkom bij Vrouwen van Nu Vries
Nieuwsbrief
nr. 6, juni en juli 2018
Hilligmeer
Excursie 15 mei 2018
Tuinclub
Bezoek tuin in Gasselte 3 juli
Kortingen
en TIPS voor leden
Op de website
geplaatst
JAARPROGRAMMA
2018 Afd. Vries
Vrouwen van Nu
Haakt aan!
Jubilarissen
Afd. Vries 2018
Tentoonstelling
Foto's 18 april
Wandeldag Vries
Foto's 17 mei 2018