Welkom
Welkom bij Vrouwen van Nu Vries
Nieuwsbrief
nr.8, september 2018
Tentoonstelling
Foto's 18 april
Wandeldag Vries
Foto's 17 mei 2018
Hilligmeer
Excursie 15 mei 2018
Wandelen
Zuidlaren 12-7-2018
Tuinclub 7 aug
De Drie Wilgen
Tuinclub Balloo
4 sept. '18
Kortingen
en TIPS voor leden
Op de website
geplaatst
JAARPROGRAMMA
2018 Afd. Vries
Vrouwen van Nu
Haakt aan!