Welkom
op onze afdelingssite
Bestuur
afdeling Sterksel
programma 2019
2019
volksdansen
elke woensdagavond
Nordic Walking
Elke woensadag ochtend
Bridge
maandagmiddag
Samen fietsen
dinsdagavond fietsavond