Vier je succes
Vier je succes, het is een feestje waard
Dit zijn wij
Roodeschool en omstreken
20 oktober 2020
"Voettocht naar Rome"
17 november 20
Wadapatja
16 december 20
Midwintertijd, feesttijd van het licht
19 januari 2021
Epke, de weg van een Olympische Kampioen
16 februari 21
Het mysterie van het vrouwenhart....
16 maart 2021
Strafrecht door Pieter van Rest
16 april 2021
De Keukentuin
Cultuur
Bezoek culturele activiteiten
Agrarisch cie
Interesse in de landbouw
Crea commissie
Thema-matig werken we aan een project
Wandelclub
Wandel mee
Filmclub
Samen naar de film
Leeskring
Lezen