Welkom
Op de site van Odoorn.
2019/2020
Jaarprogramma
Samenstelling
Bestuur Odoorn
Algemene
Informatie
8 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst
18 december
Kerstbijeenkomst
Bijeenkomst
13 november
Comm. Bioscoop
Kinepolis Emmen
Bijeenkomst
9 oktober 2019
bijeenkomst
11 september. Breinfitnis
cheque van
€1000.- voor de ziekte van Parkinson
Yvonne Koster
10 april, Lezing over bewind voering
Facebook
Vrouwen van Nu Odoorn