Ontmoetingsdag, 105-jarig bestaan Vrouwen van Nu Fryslân

Verslag in de Leeuwarder Courant van de Ontmoetingsdag in de bijlage