Aanleveren van Kopij Ledeninfo

Denkt u eraan wanneer u kopij inlevert voor de Ledeninfo dit altijd in een Word-bestand te doen.

De foto`s apart van het Word document aanleveren.
Per foto vanaf 500 KB t/m 3 MB. Foto kan in jpg en png.
Indien mogelijk graag de foto een titel meegeven zodat we weten dat bij de tekst de juiste foto komt.

Kopij voor de volgende Ledeninfo inleveren altijd voor 10de van de maand en sturen naar secretarisvvn.ov@gmail.com.

Met dank namens bestuur Overijssel