Heerde
Vrouwen van Nu
Programma 2022
afd. Heerde
Leeskring
Eerste donderdag van de maand
Breien
Derde woensdagmiddag van de maand
Contactdames
Omzien naar elkaar
Ring 6
Ring