Bestuur
Bestuur
afdelingsavond
"Parels van de Oostzee"
afdelingsavond
äfdelingsavond
afdelingsavond
= Habitat= bioscoopfilm
afdelingsavond
afdelingsavond
jaarvergadring
jaarvergadering met jubilarissen
Kerstavond
Kerstavond
Antarctica
afdelingsavond Antarctica
Agrarische dag
Agrarische excursiedag Donderen
afdelingsavond
afdelingsavond
afdelingsavond
Landlloperskoor Veenhuizen
afd. avond
Huite Zonderland
jaarvergadering
jaarvergadering
Museumclub
Drents museum
afd.avond
afd. avond