Welkom
Welkom op de site
Bestuur
Vrouwen van Nu afd. Diever
bijeenkomst
20 september 2022 Thuiszorg Noorderboog
bijeenkomst
18 oktober 2022 lezing over Antarctica.
bijeenkomst
15 november 2022 Tine van Tut'n
Kerstavond
20 december 2022
bijeenkomst
Nieuwjaarsvisite 17 januari 2023
jaarvergadering
21 februari 2023
webmasters
webmasters
Fietsen
Elke 3e dinsdag van de maand
Breicafé
elke laatste dinsdag van de maand
wandelen
wandelen 2022
zwemmen
elke dinsdag