Welkom
Welkom op de site
Bestuur
Vrouwen van Nu afd. Diever
webmasters
webmasters
Knutselen
van oktober t/m maart
Fietsen
Elke 3e dinsdag van de maand
Breicafé
elke laatste dinsdag van de maand
uitreiking
Daisy Storkprijs
16 en 25 juli
knieperties verkoop
workshop
hapjes maken 23 januari 2019
foto's
jaarvergadering 19 februari 2019
Vrouwendag
Borger 08-03-2019
wandelen
Diever 14-03-2019
paasstuk maken
19 april 2019