Welkom
Welkom op de site
Bestuur
Vrouwen van Nu afd. Diever
webmasters
webmasters
Knutselen
van oktober t/m maart
Fietsen
Elke 3e dinsdag van de maand
Breicafé
elke laatste dinsdag van de maand
bijeenkomst
85 jarig jubileum 19 november 2019
bijeenkomst
kerstavond 17 december 2019
bijeenkomst
nieuwjaarsvisite 21 januari 2020
jaarvergadering
18 februari 2020