Themadag agrarische commissie

Themadag op maandag 13 juni 2022"Vrouwen timmeren aan de weg"De opening werd gedaan door A. Zoer, de voorzitster.Anet Abbing en Jan-Roelof Jalvingh vertellen daarna over hun werk bij hetproject Duurzame Melkveehouderij. Er komen vele regels op de boeren afen zij proberen daar stuctuur in aan te brengen. Samen met de boeren,want Jan- Roelof is ook tevens deelnemer, overleggen ze hoe ze dat hetbeste kunnen doen. Drenthe loopt hiermee voorop, zo is er een cursus‘Sturen met uw kringloopwijzer’, een studiegroep ‘Meer melk uit je gras -stichting weidegang’ en het investeringsfonds ‘Duurzame landbouw-LNV’.Met de 5 KPI van Drenthe hebben ze een beloningsregeling voor boeren die aan de eisen kunnenvoldoen. KPI staat voor Kritische Prestatie Indicator. Duurzame Melkveehouderij Drenthe is eensamenwerkingsverband tussen de provincie Drenthe, LTO Noord, Drents Agrarisch Jongerenkontakt,Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatbosbeheer.Ineke Bronninkreef vertelde na de pauze over haar Expeditie Boerderij. Haar man Jan ging in 2018 naarde Philippijnen en won Expeditie Robinson. Ineke mocht intussen de boerderij runnen, dit moest ze voorde buitenwereld geheim houden. Dat werd na zoveel weken knap lastig, vooral als er dan ook nog eendorpsfeest is. Ze deed later zelf mee met het toneelstuk van Hanna en Hendrik.De lunch was weer heerlijk, waarna we werden vermaakt met leuke liedjes van Karin Heeling-Uenk.Tussendoor vertelde ze haar levensverhaal op de boerderij in Sleen. Nu haar dochter ook in het bedrijf isgekomen, is ze zelf ook een bedrijf begonnen om liedjes en muziek te maken voor bruiloften enbijzondere kerkdiensten. Zo heeft ze een liedje geschreven dat als titel heeft "pumps en laarzen".Na een hapje en een drankje gingen we met ons drieën voldaan weer richting huis, het was een mooiedag! Agrarische commissie BuinerveenLenie Pegge