Bolnes

Welkom op de site “Vrouwen van Nu” Bolnes

In de plaatselijke krant was te lezen dat op 23 augustus 1971 een nieuwe afdeling van de Bond van Plattelandsvrouwen werd opgericht in Bolnes.

70 Leden meldden zich aan en op 13 september was de eerste bijeenkomst.

Mevrouw Bees,  ze kwam uit Amsterdam, vertelde over poppen in klederdracht uit vele windstreken.

VvN is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving, die elkaar willen ontmoeten, hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en participeren in de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

Wij organiseren elke tweede dinsdag van de maand een bijeenkomst (behalve in de zomermaanden). Sprekers, vertellers, koren, dansers en toneelspelers komen de avonden opluisteren.

Er zijn interessegroepen zoals de literatuurkring, fietsclub, bowlingclub, jeu de boules en patchwork/quiltclub. Ook worden er reisjes en andere uitjes georganiseerd.

De dames van het bestuur proberen elk jaar een keuze te maken om de maandelijkse bijeenkomsten tot een fijne, gezellige en boeiende avond te maken.

Onze groep in Bolnes heeft momenteel 137 leden.Wij hopen altijd weer nieuwe leden te kunnen inschrijven. De jaarlijkse kosten zijn  € 50,50

margrietvanrees@hotmail.com

Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijgt u zes maal per jaar het ledenblad.

Voor meer informatie kunt u mailen naar bureau@vrouwenvannu.nl of bellen naar 070 3244429.