Wanneer
25 mei 2024 - 20:42

Jaarvergadering 2024

Op de jaarvergadering zijn de financiën over 2023 goedgekeurd.

We hebben de volgende bestuurswijziging:

De penningmeester is aftredend en niet herkiesbaar en de secretaris is aftredend en herkiesbaar.

De vacature is ontstaan voor penningmeester.

Van de kascommissie is Hennie Looijmans opgevolgd door Wilma van de Vin.