provinciale vergadering 2024

informatief, ontmoeting

Aan de leden van de afdelingen van
Vrouwen van Nu Drenthe en de
landelijke leden die in Drenthe wonen

Onderwerp: provinciale vergadering 2024

Beste vrouwen,
Hierbij nodigen wij de leden van de afdelingen van Vrouwen van Nu Drenthe en de landelijke leden die in Drenthe wonen uit voor de:
provinciale vergadering op woensdag 24 april a.s.

De provinciale vergadering vindt plaats in
De Voorhof
Hoogeveenseweg 4
9431 AZ WESTERBORK Aanvang: 13.30 uur
tel. 0593-331971 Zaal open: 13.00 uur

De agenda, vind je als bijlage.
Het afdelingsbestuur wordt verzocht om vóór 19 april a.s. naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van hun stemgerechtigd afgevaardigde en de plaatsvervangend afgevaardigde door te geven aan het provinciaal secretariaat, t.a.v. Martha Hartlief, e-mail:
vrouwenvannu.pbdrenthe@gmail.com De Drentse landelijke leden worden ook gevraagd naam,
adres, e-mailadres en telefoonnummer vóór 19 april door te geven indien zij de jaarvergadering willen bijwonen als stemgerechtigden.

Tevens ontvangen wij graag per afdeling een opgave van het aantal leden, dat voornemens is om deze vergadering bij te wonen. Dit i.v.m. indeling van de zaal.

Met vriendelijke groet,
namens het provinciaal bestuur,
Martha Hartlief