Wanneer
22 augustus 2024 - 09:30
tot
22 augustus 2024 - 16:00
Ledenprijs
15,00

Provinciale Tennisdag

ontmoeting, sportief/beweging

Provinciale Tennisdag

donderdag 22 augustus 2024   

in Akkrum

   Om 9.30 uur staat de koffie/thee klaar. De start is om 10 uur en de dag duurt tot 16.00 uur.

Graag op tijd aanwezig zijn. i.v.m. uitleg en indeling.

Organisatie: Vrouwen van Nu, afd. Utingeradeel.

Er kunnen zich voor deze dag 24 vrouwen opgeven.

Kosten: € 15,00 (incl. koffie en lunch).

Opgave: bij Tineke Smit. E: r.smit18@upcmail.nl of T: 06 43415342. o.v.v. Tennis, afdeling, naam, tel.nummer/emailadres.

Betalen: de opgave dient te worden bevestigd door overmaking van € 15,00 op rekening NL56 RABO 037.06.42.449 t.n.v. BvPF Vrouwen van Nu, o.v.v. Tennis, 23, afdeling, naam en lidmaatschapsnummer.

Opgave vóór 8 augustus!