Wanneer
2 oktober 2024 - 09:00
Waar
Gees
Ledenprijs
€ 40.00

agrarische excursiedagen 2024 (kopie)

creatief, educatief, groen/agrarisch, informatief, kunst/cultuur
Locatie: Partycentrum De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863PB Gees
Ontvangst vanaf 09:00 uur met koffie/thee en iets lekkers. We starten om 09:30 uur en de dag
wordt tussen 16:00 en 16:30 uur afgesloten.
Data: woensdag 25 september en donderdag 26 september 2024 en dinsdag 1 oktober en woensdag 2 oktober 2024.

Programma:
– bezoek Coöperatieve Blauwe Bes Drenthe Geesbrug.
– bezoek Stal De Koetsoever Geesbrug.
– bezoek Biologisch Akkerbouw/Vollegrondsgroentebedrijf Oosterhesselen.
– bezoek Melkveebedrijf Mts. Schuttenbeld Noord-Sleen.
Kosten: € 40,00 per persoon. VOL = VOL
Opgave:
PER MAIL, op 1 juli 2024 vanaf 09:00 uur via de agrarische contactpersoon of
secretaris van de afdeling.
Mailadres; agrarischedagen@gmail.com

Aanmelden per afdeling en naast de voorkeursdatum ook een reservedatum opgeven. Bij opgave ook de namen van de deelnemende leden vermelden. Als er dames zijn met een speciaal dieet, dient u dit bij de aanmelding door te geven. Bij aanmelding naam afdeling, contactpersoon en e-mailadres doorgeven. Zodra de afdelingen zijn ingedeeld, krijgt iedere afdeling via de mail bericht op welke datum men wordt verwacht. Dan wordt ook het rekeningnummer vermeld, waarop het totale bedrag van de afdeling ineens kan worden overgemaakt.
De betaling dient vóór 20 augustus 2024 binnen te zijn. Naam afdeling s.v.p. duidelijk vermelden


DUS PER AFDELING BETALEN EN NIET INDIVIDUEEL!!!
Na ontvangst van uw betaling, is de deelname definitief

Hieronder volgen enkele duidelijke regels bij de afmelding voor de Agrarische Excursiedagen 2024.
Lees deze goed door;
Afmelding tot 4 weken voor de geplande datum € 40,00 retour
Afmelding tot 2 weken voor de geplande datum € 20,00 retour of voor vervanging zorgen
Afmelding binnen 2 weken voor de geplande datum € 0,00 retour
Dit alles echter onder voorbehoud van voldoende financiële middelen.

Tot ziens op één van onze Excursiedagen.
Met vriendelijke groeten,
Commissie Agrarische Excursiedagen 2024
Vrouwen van Nu Oosterhesselen/Gees e.o.
telefoon: 06-21184104

Opgave bij voorkeur in deze vorm:
Naam       Deelnemer         Voorkeursdatum        Reservedatum        Dieet
1.
2.
3.
Etc.