Wanneer
25 april 2024 - 03:55
Waar
Hengelosestraat 8, 7561 RT Deurningen

agrarische excursie 2024 – dinsdag 09 april & donderdag 11 april

educatief, groen/agrarisch, informatief, kunst/cultuur, lezing, ontmoeting

Vanaf 09.00 uur ontvangst bij wegrestaurant
Frans op den Bult Hengelosestraat 8 7561 RT Deurningen.

Startlokatie
Restaurant/Hotel/Zalencentrum Frans op den Bult
Kosten: per persoon € 49,50, niet leden € 57,50
Opgave: Aanmelden via de agrarische contactpersoon of secretariaat van uw afdeling.
Aanmelden via een mail: secretaris.acvvnov@gmail.com vanaf vrijdag 1 maart 2024 09:00 uur. daar bij vermelden; de afdeling, aantal personen, voorkeursdatum en dieetwensen. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Mails die voor 9:00 uur binnenkomen worden verplaatst naar onder aan de lijst.
Afmelden kan uiterlijk tot 29 maart 2024. Bij annulering wordt 10% van het bedrag ingehouden voor
gemaakte kosten.
Betaling
De betaling dient voor maandag 11 maart 2024 overgemaakt te zijn op rekening
NL 69 RABO 0129 6301 95 t.n.v. Agrarische Commissie Vrouwen van Nu Overijssel
Graag vermelden: excursie 2024, aantal personen en afdeling.
Dieet. Bij opgave vermelden
Deelname op eigen risico.

Programma
09.00 inloop startlocatie
Wegrestaurant Frans op den Bult
09.30 uur Opening en aansluitend vertrek naar
de bedrijven
12.30 uur Lunch bij Wegrestaurant Frans op
den Bult
13:30 uur Vertrek naar de bedrijven
16.00 uur Afsluiting met koffie/thee