Welkom
Op de site van Odoorn.
2017/2018
Jaarprogramma
Algemene
Informatie
Samenstelling
Bestuur Odoorn
10 januari
Nieuwjaars bijeenkomst
Vrouwen van Nu
Verkoop breisels op 24 en 25 november
Kerstavond
20 december
8 november 2017
Lezing ziekte van Lyme
11 oktober
Film van Henk Bos en Janetta Veenhoven
Bijeenkomst
13 september
Maandelijkse
Fietstocht rond om Odoorn
Wandeling
in Odoorn met routebeschrijving
Happen
en Trappen op 1 september